Satunya Langkah Difikirkan, Satunya Kata Direnungkan.